1394/01/14 - 20:00

اخذ پذیرش از دانشگاههای استرالیا توسط کندو (CDS)

برای اطلاعات بیشتر روی ادامه>> در زیر کلیک نمایید.

1393/12/04 - 21:27

ویدیو های آنلاین شرکت اعزام دانشجو سی.دی.اس- استرالیا

برای اطلاعات بیشتر روی ادامه>> در زیر کلیک نمایید.

1393/12/02 - 21:27

ویدیو های آنلاین شرکت اعزام دانشجو سی.دی.اس- کانادا

برای اطلاعات بیشتر روی ادامه>> در زیر کلیک نمایید.

1393/11/17 - 21:27

ویدیو های آنلاین شرکت اعزام دانشجو سی.دی.اس- نیوزیلند

برای اطلاعات بیشتر روی ادامه>> در زیر کلیک نمایید.

1393/11/03 - 20:08

دانشگاههای کشور دارای 54 رشته جدید دکتری شدند

با تصویب شورای گسترش آموزش عالی رشته تحصیلی مقطع دکتری باکتری شناسی، آسیب شناسی، زمین شناسی ـ زمین شناسی اقتصادی و علوم باغبانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان فناوری های تولید مثل در دامپزشکی و فیزیولوژی در دانشگاه تهران، شیمی ـ شیمی تجزیه در دانشگاه الزهرا (س)، مهندسی هوافضا، تاریخ گرایش تاریخ ایران ب

1393/10/29 - 21:51

دانشگاه کینگستون

دانشگاه کینگستون

1393/10/29 - 21:50

دوره university foundation program) UFP ) راهی برای ورود به دانشگاهای انگلیس ،آمریکا، کانادا و استرالیا می باشد

دوره university foundation program) UFP ) راهی برای ورود به دانشگاهای انگلیس ،آمریکا، کانادا و استرالیا می باشد