کد خبر:  129 تاریخ انتشار: 20:08 - 1393/11/03 تعداد بازدید: 2726

دانشگاههای کشور دارای 54 رشته جدید دکتری شدندهمچنین این شورا ایجاد رشته های تحصیلی مقطع دکتری فلسفه علوم اجتماعی در دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع)، مهندسی عمران (سازه ـ مکانیک خاک و پی) در دانشگاه خوارزمی، آموزش عالی گرایش برنامه ریزیتوسعه آموزش عالی در دانشگاه کردستان، معماری در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مهندسی عمران ـ مکانیک خاک و پی در دانشگاه ارومیه، مهندسی عمران ـ سازه های هیدرولیکی در دانشگاه زنجان و علوم و فناوری نانو ـ نانوفیزیک با گرایشهای نانوفیزیک و نانوساختارها در تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را تصویب کرد.


شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی در دانشگاه خلیج فارس، شیمی ـ شیمی آلی و شیمی ـ شیمی تجزیه در دانشگاه جامع امام حسین (ع)، علوم و صنایع غذایی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی در دانشگاه شاهد، نانوفناوری ـ نانوالکترونیک در دانشگاه کاشان، شیمی گرایش شیمی تجزیه در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز، شیمی گرایش شیمی آلی در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر و علوم و معارف نهج البلاغه به صورت پژوهش محور در پژوهشکده نهج البلاغه موافقت کرد.


همچنین این شورا ایجاد رشته های تحصیلی مقطع دکتری شیمی ـ تجزیه، شیمی ـ آلی، مهندسی عمران ـ مکانیک خاک و پی و آمار در پردیس دانشگاهی دانشگاه رازی کرمانشاه، مهندسی عمران ـ سازه های  هیدرولیکی و مهندسی مواد در پردیس دانشگاهی دانشگاه سمنان، زبان و ادبیات فارسی، علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک و زبان و ادبیات عرب در پردیس دانشگاهی دانشگاه لرستان و زبان و ادبیات فارسی، رفتار حرکتی، بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی، فیزیولوژی گیاهی، ریاضی ـ جبر و حشره شناسی کشاورزی در پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه را تصویب کرد. فرم دریافت نظرات شما
نام:
پست الکترونیک:
متن:*
سوال:* 7 + 9 =
  
برگشت به صفحه اصلی