توصیه های مهم در مورد تحصیل و.... در استرالیا

 


 
ادامه  تحصيل در كشور استراليا بدون شك يكي از بهترين انتخابهاي است كه هر دانشجوي با ان روبرو ميشود.
 
١. استراليا رتبه سوم در پذيرش دانشجوي بين المللي در دنياست.
٢. در استراليا بيش إز ٢٢٠٠٠ رشته تحصيلي در ١١٠٠ دانشگاه و موسسه عالي وجود دارد.
٣. ٨ دانشگاه استراليا در بين ١٠٠ دانشگاه برتر دنيا ميباشند. 
٤. ٥ شهر اصلي استراليا در بين ٣٠ شهر برتر شهرهاي دانشگاهي دنيا ميباشد.
٥. دولت استراليا سالانه مبلغ ٢٠٠ ميليون دلار براي بورس تحصيلي دانشجويان بين المللي تخصيص مي دهد.
٦. ٤٧ درصد از جمعيت ٢٣ ميليوني استراليا خارج إز استراليا بدنيا امده و يا يكي إز والدين انها خارج إز استراليا بدنيا امده است
٧. إمكانات دانشگاهي استراليا در بين ٩ كشور برتر دنيا قرار دارد. 
٨. بيش إز ٥٠ درصد دانشجويان استراليا حداقل به ٢ زبان مختلف صحبت ميكنند.
 
مقاطع تحصيلي مناسب براي دانشجويان إيراني در استراليا 
 
·زبان انگليسي عمومي و يا IELTS - معمولا ترمهاي ١٠ هفته اي ميباشند و هر ترم ٣٠٠٠ تا ٣٥٠٠ دلار استراليا.
·ليسانس معمولا ٣ تا ٤ سال طول ميكشد. در استراليا دانشجويان ميتوانيد در دو رشته تحصيلي در مقطع ليسانس همزمان ثبت نام كنند و كل دوره معمولا ٥ سال طول ميكشد.
·فوق ليسانس معمولا ١ تا ٢ سال طول ميكشد و به دو شكل research و coursework ميباشد.
·دكتري معمولا ٣ تا ٤ سال طول ميكشد و تنها research ميباشد.
 
سال تحصيلي در استراليا دو ترم  ٤ ماهه و يك ترم  تابستاني ٢ ماهه ميباشد. هر ترم شامل ١٣ هفته كلاس، يك هفته semester break و ٢ هفته امتحان
 
ميباشد. دانشجوي full time هر ترم ٣  تا ٥ subject انتخاب ميكنند. 
 
بيمه دانشجويي در استراليا بدون شك يكي إز مزاياي تحصيل در استرالياست، با هزينه اي كمتر إز ٨٠٠ دلار استراليا در سال براي هر دانشجو. استراليا أين امكان رأ به شما ميدهد كه شما تمام اعضاي خانواده خود را با هزينه اي بسيار مناسب بيمه كنيد.
 
استرالیا به دانشجویان خارجی اجازه 20 ساعت کار هفتگی در دوران تحصیل و 40 ساعت کار در زمان تعطیلی دانشگاه می دهد. کارهای دانشجویی میتواند تدریس به دانشجویان سال پاينتر به عنوان teaching assistant  همکاری در پروژه های دانشگاهی به عنوان research assistant ویا کارهای casual در قسمتهای مختلف دانشگاه و حتی غیر دانشگاهی مانند gym ,travel agency, restaurant, library و cinema باشد.  دستمزد برای چنین کارهای در استراليا بین 17 تا 30  دلار در ساعت  میباشد. 
 
براي اطلاعات بيشتر در مورد رشته هاي دانشگاهي ، ادامه تحصيل  و أخذ پذيرش از دانشگاه مورد نظرتان با  Cando تماس بگيريد.                                                                                                                      شهریار شفیعی - کویینزلند  - استرالیا