پذیرش در مقطع کارشناسی ارشدپذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه های استرالیا ساده تر از مقاطع دیگر است.
این مقطع، دوره ای دو ساله است. این دوره ها به صورت آموزشی (Coursework) و یا پژوهشی/تحقیقاتی (By Research) ارائه می شوند.

مدارک مورد نیاز برای پذیرش
 ۱- ترجمه ریز نمرات و دانشنامه ی کارشناسی به انگلیسی
 ۲- پاسپورت یا ترجمه ی شناسنامه
 ۳- مدرک زبان Academic IELTS 6.5 (بسته به دانشگاه ) و یا معادل TOEFL آن
 ۴- رزومه ی انگلیسی
 ۵- معرفی نامه از استاد یا کارفرما
 ۶- گواهی سوابق کاری (در صورت وجود)
 ۷- نمونه کار (portfolio) برای رشته های خاص