شرایط اخذ پذیرش تحصیلی نیوزیلند 

 


 

 

دانشجویان بین المللی می توانند برای پذیرش تحصیلی نیوزیلند یکی از راههای زیر را انتخاب کنند: 

پذیرش دانشجویان سال اول

1- تکمیل یک دوره تحصیل در کشورخود که مورد تایید دانشگاه  های نیوزیلند باشد و مطابق با استانداردهای ورودی دانشگاه های این کشور باشد.

2- گذراندن دوره دبیرستان در نیوزیلند و گرفتن مدرک آن

3- گذراندن دوره پیش دانشگاهی در نیوزیلند و گرفتن مدرک آن

4- تکمیل یک دوره پیش دانشگاهی در یک موسسه غیر دانشگاهی رسمی و مورد تایید دانشگاه های نیوزیلند

برای تحصیل در نیوزیلند دانشجویان بین المللی نیازمندند دارای مدرک زبان و هم چنین نمرات آکادمیک خوبی باشند.