شهریه دانشگاههای نیوزیلند     

                           
پرداخت شهریه دانشجوی محلی برای متقاضیان تحصیل در نیوزلند
طبق قانون مهاجرت نیوزلند، دانشجویان خارجی که قصد تحصیل در نیوزلند در مقطع دکترا را داشته باشند، می توانند از مزایای بسیار ارزنده ای برخوردار شوند.


 
برای واجد شرایط شدن برای استفاده از این مزایا متقاضیان تحصیل در نیوزلند باید:
-واجد شرایط بودن برای اخذ ویزای تحصیلی نیوزلند.
-برای اولین بار قصد تحصیل در نیوزلند را داشته باشد.
-برای کل دوره دکترا در نیوزلند باید http://www.nicvisa.com/sites/default/files/nv.jpgدر نیوزلند اقامت کند.
-در صورت نیاز به سفر جهت تحقیقات تکمیلی جمعا بیش از ۱۲ ماه از نیوزلند خارج نشود.


 
 مزایایی نیز برای دانش پژوه و همراهان او به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
-تحصیل برای فرزندان این دانش پژوهان همانند یک مقیم نیوزلندی خواهد بود. به این معنا که نیازی به پرداخت شهریه نخواهند داشت.
-پس از فارغ التحصیلی، به او اجازه ۱۲ ماه کار تمام وقت داده خواهد شد.
-به همسر دانش پژوه اجازه کار تمام وقت در تمام طول دوره  داده خواهد شد.
-دانش پژوه اجازه کار پاره وقت در تمام طول دوره  http://www.nicvisa.com/sites/default/files/nv.jpgداده خواهد شد.
-امتیازات بسیار ارزنده جهت اخذ اقامت نیوزلند در صورتی که دانش پژوه علاقه به مهاجرت به نیوزلند داشته باشد.