نظام آموزشی استرالیا

  
آموزش و پرورش استراليا مشابه سيستم آموزش و پرورش انگلستان است . در استراليا مدارس به دو دسته دولتي و خصوصي تقسيم مي شوند و عموماً ثبت نام كودكان در مدارس دولتي و خصوصي محل سكونت آنان ،بدون هيچ مشكلي صورت مي گيرد. 

به  طوركلي ،اگرچه،سيستم آموزشي نسبتاُ ساده است اما كيفيت آموزشي درسطوح مختلف بالااست. بر خلاف بسياري از كشورهاي نيمكرة شمالي ، سال تحصيلي استراليا از ماه ژانويه تا دسامبر است و چون زمان كريسمس در فصل تابستان واقع مي گردد ، بنابر اين تعطيلات تابستاني (7–6) هفته مدارس در اين زمان اتفاق مي افتد .به شكل اجتناب ناپذيري مدارس ابتدايي دولتي كشور مختلط هستند،در حاليكه برخي از مدارس خصوصي در سطح ابتدايي . با پسرانه هستند و يا دخترانه . سن ورود به مدارس ابتدايي در ايالات متفاوت متغير است

.آموزش براي كودكان استراليايي تا پايان سال سوم / چهارم دبيرستان يعني در سن 16-15 سالگي اجراري است. اما گذراندن دو سال آخر متوسطه اختياري است.طي سالهاي اخير به علت اينكه يافتن شغل براي افراد فاقد تحصيلات مشكل شده است گرايش براي گذراندن مدارج بالاتر علمي به ميزان زيادي افزايش يافته است و در حال حاضر از76درصد دانش آموزان دبيرستاني انتظارمي رود كه در دبيرستان به تحصيلات خود ادامه دهند و سالهاي 12 و11دبيرستان را به اتمام رسانند.معمول ترين نوع مدرسة متوسطه مدرسة جامع است كه رشته هاي متنوع تحصيلي را ارائه مي دهد. اغلب به منظور جذب سرمايه هاي دولت ، مدارس برنامه ههاي تحصصي را دررشته هاي موسيقي،تئاتر،هنر و ورزش برگزار مي كنند و به دانش آموزان با استعداد تمام ايالات كمك هزينه هايي اعطاء ميكنند.دانش آموزان دبيرستاني از تسهيلات و شرايط مدرن و جديد بهره مي گيرند و به آنان رشته هاي مختلفي مثل بازرگاني،اقتصاد ، فلزكاري ، طرحهاي فني و . . . آموزش داده مي گردد .در بيشتر رشته ها دانش آموزان سال اول بايد تمام واحدهاي موجد را عليرغم سليقه هاي شخصي انتخاب كنند تا به آنها در توسعة علايق وسيعتر يا شناسايي استعادهاي ناشناخته كمك گردد . بدين ترتيب صرفنظر از جنس ، تمام دانش آموزان بايد دروس مربوط به آشپزي ، خياطي ، نجاري ، هنر ، موسيقي ، نمايشنامه نويسي و ورزش و نيز دروس اصلي رياضيات ،علوم ، مطالعات اجتماعي ( تاريخ ، جغرافيا ) و زبان انگليسي را بگذرانند.دوسال آخر متوسطه ،دانش آموزان براي انتخاب دروس خود مختاري كامل دارند و معمولاً دامنة انتخاب دروس وسيعتر است .

 
نظام آموزشي كشور استراليا به پنج بخش عمده به شرح ذيل قابل تقسيم است :
· مقطع آموزش پيش دبستاني
· مقطع آموزش ابتدايي
· مقطع آموزش متوسطه
· آموزش فني و حرفه اي
هنرستان هاي آموزش مهارت هاي حرفه اي TAFE تحت نظارت دولت استراليا
· آموزش بين المللي
مدارس بين المللي در استراليا عموميت ندارند, اما هريک از مراكز ايالات كشور به اسثناء كانبرا و هوبارت حداقل از يكي از اين نوع مدارس برخوردار مي باشند.
· مـؤسسات آموزش زبان انگليسي ELICOS ويزه دانش آموزان خارجي و آموزشگاه هاي خصوصي زبان و مؤسسات آموزش زبان وابسته به دانشگاه ها

· دانشگاه ها و مراکز پزوهشي
در كشوراستراليا طول دوره آموزش پايه9سال بين رده هاي سني15-6سال مي باشد.اين درحاليست که در ايالت تاسمانيا اين مدت تا 16سالگي تداوم دارد.در اين كشور كودكان از سن5سالگي به تحصيل در دوره تحصيلي ابتدايي مبادرت مي نمايند.طول دوره تحصيلي ابتدايي شش تا هفت سال است. طول دوره 
تحصيلي متوسطه نيز پنج تا شش سال به طول مي انجامد.دوره متوسطه که در برخي ايالات دوره  مقدماتي متوسطه را نيز شامل مي گردد- از سن 13-12سالگي آغاز شده و تا سن 18-17سالگي- به طول مي انجامد.نظام آموزشي و مقررات انظباطي در مؤسسات آموزشي كشور استراليا با ديگر نقاط جهان متفاوت است .در نظام آموزشي اين كشور اهميت جنداني به يادگيري حفظي داده نشده است بلكه عمده تاکيد بر خود آموزي ، يادگيري از طريق تحقيق ، پرسشگري و تشويق جوانان به سواد آموزي فردي است
.
مدارس كشور والدين دانش آموزان را تشويق مي نمايند تا هرچه بيشتر در امور آموزشي مدارس مشاركت نمايند.بيشتر مدارس ازانجمن اوليا و مربيان برخوردار بوده كه به نوبه خود نقش فعالي را در حيات مدرسه ، جمع آوري كمكهاي مالي و كمك به تصميم گيري درخصوص نحوه برنامه ريزي تحصيلي ايفا مي نمايند
.
به طور کلي ساختار آموزشي پيش دانشگاهي کشور استراليا به شرح ذيل قابل توصيف است :
آموزش پايه


سن آغاز دوره : 6سال
سن اتمام دوره  : 15سال
مقطع آموزش ابتدايي
طول دوره تحصيلي : 6 سال
سن آغاز دوره :6سال
سن اتمام دوره :12سال

مقطع مقدماتي متوسطه
طول دوره تحصيلي : 4 سال
سن آغاز دوره :12سال
سن اتمام دوره :16سال
گواهينامه پايان دوره :گواهينامه سال دهم آموزش

مقطع تکميلي متوسطه
طول دوره تحصيلي : 2سال

سن آغاز دوره :16سال
سن اتمام دوره :18سال
 .