مهاجرت به نیوزیلند

متقاضیان مهاجرت به نیوزلند از طریق نیروی متخصص میبایستی شرایط زیر را احراز نموده و از سیستم امتیاز بندی حداقل 100 امتیاز کسب نمایند؛ بدیهی است پرونده آن دسته از متقاضیانی که امتیاز بالاتری کسب نموده اند در اولویت بررسی قرار خواهد گرفت و پروسه زمانی کوتاهتری را شامل میشود
.
سیستم امتیازبندی نیوزلند به شرح زیر میباشد
 
"امتیاز سن متقاضی طبق جدول زیر محاسبه میگردد"
امتیاز سن
30 از 20 تا 29 سال
25 از 30 تا 39 سال
20 از 40 تا 44 سال
10 از 45 تا 49 سال
5 از 50 تا 55 سال
 
 
 
چنانچه متقاضی خویشاوند درجه یک در نیوزلند داشته باشد 10 امتیاز به خود اختصاص میدهد.
 
"سابقه کار تخصصی در نیوزلند یا پیشنهاد کار از نیوزلند"
امتیاز فاکتور
50 پیشنهاد کار
50 کمتر از 12 ماه سابقه کار در مشاغل تخصصی در نیوزلند
60 بیش از 12 ماه سابقه کار در مشاغل تخصصی در نیوزلند
 
  
 
"چنانچه سابقه کار متقاضی شرایط مذکور در جدول زیر را داشته باشد امتیاز اضافی دریافت میکند"
امتیاز فاکتور
10 سابقه کار در مناطق رو به رشد معین
10 سابقه کار در مناطق با کمبود نیروی متخصص
10 سابقه کار در مناطق خارج از آوکلند (Auckland)
20 اگر شغل همسر متقاضی جزو مشاغل تخصصی باشد و یا پیشنهاد کار داشته باشد
 
  
  
"امتیاز سابقه کار طبق جدول زیر محاسبه میگردد"
امتیاز سابقه کار
10 2 سال
15 4 سال
20 6 سال
25 8 سال
30 10 سال
 
  
 
"متقاضیانی که سابقه کار در نیوزلند داشته باشند طبق جدول زیر امتیاز کسب میکنند"
امتیاز سابقه کار در نیوزیلند
5 1 سال
10 2 سال
15 از 3 سال به بالا"سابقه کار در مناطق رو به رشد یا مناطق با کمبود نیروی کار متخصص"
10 از 2 تا 5 سال
15 از 6 سال به بالا
 
 
 

 
"امتیاز سطح تحصیلات طبق جدول زیر محاسبه میگردد"
امتیاز تحصیلات
40 دیپلم یا مدارک فنی و حرفه ای
50 لیسانس
60 فوق لیسانس و دکترا
 

  
در صورتیکه متقاضی شرایط مذکور در جدول زیر را احراز نماید میتواند امتیاز اضافی به خود اختصاص دهد"
 
امتیاز فاکتور
10 2 سال سابقه تحصیل در نیوزلند در مقطع لیسانس
10 1 سال تحصیل تمام وقت در نیوزلند در مقاطع فوق لیسانس به بالا
15 2 سال تحصیل تمام وقت در نیوزلند در مقاطع فوق لیسانس به بالا
10 تحصیل در مناطق رو به رشد
10 تحصیل در مناطق با کمبود نیروی کار متخصص
10 اگر همسر متقاضی تحصیلات دیپلم یا فنی و حرفه ای داشته باشد
20 اگر همسر متقاضی تحصیلات لیسانس به بالا داشته باشد


مدرک زبان
مدرک زبان مورد نیاز در این روش IELTS 6.5 جنرال یا آکادمیک میباشد و مزیت آن این است که بر خلاف استرالیا نیازی به کسب این میزان نمره در هر یک از مهارتها نمیباشد
 
 

پروسه زمانی و مراحل انجام کار
پروسه زمانی این روش همانطور که قبلا نیز اشاره شد بستگی به امتیاز کسب شده دارد ولی به طور معمول بین 1 تا 1.5 سال به طول می انجامدمراحل انجام کار نیز به شرح زیر میباشد:

1- ارزشیابی مدارک یا assessment نزد سازمان NZQA
2-
ارسال فرم Expression of Interest (EOI) و دریافت دعوتنامه
3- ثبت درخواست اقامت (Apply For Residence)
4-
صدور ویزا

هزینه ها (به دلار نیوزلند)

هزینه های بررسی پرونده به شرح زیر میباشد
1- 450 دلار جهت اخذ اسسمنت 
2- 500 دلار جهت ارسال فرم EOI
3- 1800
دلار جهت ثبت درخواست در مرحله نهایی
4- 300 دلار مالیات (Levy) برای هر نفر پس از اخذ ویزا