لطفا فرم زیر را دانلود نموده و بعد از تکمیل به نشانی ایمیل
info@cds.org.ir  ارسال کنید.

ابتدا فایل را دانلود کرده و save نمایید. لطفا از پرینت کردن
و سپس  نوشتن و اسکن کردن پرهیز کنید.

دانلود فرم ارزیابی و ثبت نام کندو